2016. decemberében az utolsó 7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási szerződést is ellátta kézjegyével Eger polgármestere Habis László és a Magyar Államkincstár képviseletében Zay Ferenc igazgató. Eger így az összes megjelent pályázatra benyújtotta támogatási kérelmét, a város összesen 24 elfogadott támogatási szerződéssel rendelkezik.

Ezen a lapon Eger TOP fejlesztési programjai találhatóak. A pályázat nevére kattintva a tartalom és a kapcsolódó önkormányzati közlemény is elolvasható.

Eger TOP fejlesztési csomagja: 24 projekt, közel 11 milliárd forint értékben

Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma

Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma

(TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 925.000.000 Ft

A projekt időtartama: 60 hónap (2021. 06. 30.)

Az egri „Foglalkoztatási Paktum” célja, hogy nagymértékben segítse a város foglalkoztatási helyzetének javítását. A cél eléréséhez széleskörű szakmai együttműködések szükségesek, így a projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Eger Önkormányzata, a koordinálást és a projektmenedzseri feladatokat az Egri Városfejlesztési Kft. látja el. A megvalósításban kulcspartnerünk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (egykori Munkaügyi Központ), rajtuk keresztül a program közvetlenül a munkát kereső egri polgárokat szolgálja. Ugyancsak fontos partnerünk az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft., amely a következő feladatokat látja el: paktum iroda és szervezet működtetése; munkaprogram, eljárásrendek és szabályzatok készítése; a munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata.)

A projekt keretében az Eger közigazgatási területén („paktum-terület”) működő vállalkozások munkaerő-igényeire alapozva indítunk képzési- és foglalkoztatási programokat. Remények szerint ezek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a képzésre-továbbképzésre szoruló álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a paktumhoz kapcsolódó közös munkában részt vállaló szereplők együttműködésének erősítéséhez. A paktum-együttműködéstől – annak munkahelymegtartó szerepe mellett – azt várjuk, hogy a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találjanak a foglalkoztatók és az álláskeresők. Cél, hogy erősödjön a helyi gazdaság, hiszen a paktum eredményeként a foglalkoztatók megfelelő szakképzettségű munkavállalókat találjanak, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepedjenek le Egerben.

Célok, vállalások: a projekt 5 éve alatt a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma több mint 600 fő; az álláshoz jutók száma 280 fő, cél, hogy közülük minél többen tartósan a munkaerőpiacon maradjanak.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Itt az első három egri TOP-Program

A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

(TOP-6.3.3-15-EG1-2016-00001) – A támogatás összege: 120.000.000 Ft

Ismert, hogy Eger völgyben fekvő, belvárosi területeit többször elöntötte már a hirtelen lehulló, kezelhetetlenül nagymennyiségű esővíz. Ilyenkor a Csiky Sándor utcáról a sétálóutcára hömpölygött az áradat: az útburkolat esetenként felszakadt, a víz bokáig ért a Széchenyi utcán, sőt, több üzlethelyiségbe is befolyt.

A probléma megoldásához meg kell újítanunk a vízelvezetést szolgáló, csaknem száz éves közműrendszert a Csiky utcában, Eger belvárosának egyik legforgalmasabb útján. Itt, a burkolat alatt egy 75 x 110 cm-es, zárt tojásszelvény húzódik, amely már igen rossz állapotban van. A Csiky Sándor és a Maczky Valér utcát érintő kapacitásbővítő, teljes csapadékvíz-hálózati rekonstrukcióval megoldjuk ezt a helyzetet és elkerüljük a jövőbeni problémákat. Az elvégzett munkát követően az utcaképben is lesz némi változás: az útpálya szintje minimálisan, az erősítőréteg vastagságával megemelkedik.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Itt az első három egri TOP-Program

Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése

Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése

(TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001) – A támogatás összege: 305.000.000 Ft

A projekt egyik fontos célja, hogy elkészüljön Eger Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP).Ez lesz az alapdokumentuma a következő időszak nagyobb közlekedés-fejlesztési beruházásainak, s egyben az ilyen irányú projektek támogathatóságának feltétele is. Az előkészítés szakaszában az egri lakosokat internetes felületen és papír alapú kérdőíven is megkérdeztük a város közlekedéséről. Csaknem hatszázan adtak részletes választ a problémákat, elégedettséget és javaslatokat feltérképező kérdésekre, ezen kívül környező települések önkormányzatai, egri és a térségben működő civil és más szervezetek képviselőit is célzottan megkérdeztük ugyanerről.

Az egri Fenntartható Városi Mobilitási Terv két részletben valósul meg: az első ütemben elkészülő alátámasztó dokumentum a fő fejlesztési irányokat határozza meg, összefoglalja azokat a beavatkozási területeket és szükséges intézkedéseket, melyek hozzájárulnak Eger közlekedésének hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez. Második lépcsőben a teljes, részletes SUMP dokumentáció készül el, amely a friss mérési eredményeket, valamint – az első lépcsőben meghatározott fejlesztési irányokat alapul véve – részletes jövőképet dolgoz ki a város számára.

A projekt másik konkrét célkitűzése az egri Kistályai út és ezzel együtt a város déli iparterületének fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása.A területen szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül a Kistályai út nyugati oldalán, 3 méter szélességben. A beruházással a legfőbb célunk az, hogy a déli városrészben élők és az ott dolgozók számára olyan, biztonságos és praktikus, alternatív közlekedési lehetőséget biztosítsunk, melyet szívesen igénybe is vesznek.

A tervezési határok a következők: Kistályai út – Sas út csomóponttól Andornaktálya közigazgatási határáig, valamint a K2-es út Kistályai úti csatlakozásától az ALCOA mellett található buszmegállóig (Bánki Donát utca, szennyvíztisztító teleppel szemben).

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Itt az első három egri TOP-Program

Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca út- és közterület felújítása

Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca út- és közterület felújítása

(TOP- 6.1.5.-15.EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 156.999.985 Ft

Amint azt az elmúlt napokban sajtóközleményben is tudattuk, A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítására a vonatkozó támogatási szerződést aláírta az Önkormányzat. A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítására 120 millió forint jut.

A most aláírt, új támogatási szerződésnek köszönhetően megtörténik a Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy Eger központi területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. Célunk körülbelül 0,6 km felújított, korszerűsített út létrehozása.

A beavatkozás tervezése és megvalósítása során célunk a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára.

A projekt hozzájárul a belvárosi gazdasági terület kedvezőbb megközelíthetőségéhez, a munkaerő mobilitásra kedvező hatással van. A fejlesztendő közút a város egyik legforgalmasabb területe a belváros és az Északi lakóövezetek között és szinte a város minden területére irányuló tömegközlekedés is itt bonyolódik.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

  • A gyalogos kapcsolat (gyalogjárda) biztosítása az út mindkét oldalán
  • Megújul a Csiky Sándor – Széchenyi István utca kereszteződésében lévő 2 db gyalogos-átkelőhely
  • Megtörténik az útpálya újrafelosztása, a várakozóhelyek területének egyértelmű szabályozása, a forgalmi rend felülvizsgálata.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Megújul a Csiky Sándor – Maczky Valér utca és újabb 1 km kerékpárút létesül Egerben

Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése

Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése

(TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003)

 A támogatás összege: 609.000.000 Ft

Az „Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése” egy komplex fejlesztés része, melynek többi eleme, a Mekcsey és a Kertész utca felújítása a TOP-6.1.5 pályázat keretein belül valósul meg. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során célunk a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása, valamennyi közlekedő számára.

E két projekt megvalósításával konkrét célunk a Kertész utca felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Eger déli iparterülete jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára.

Ezzel a beruházással olyan fejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a CO kibocsátás csökkenéséhez és az élhető városi környezet megteremtéséhez Eger városában. Célunk 3 db körforgalmú csomópont építése, gyalogjárdák felújítása, építése, valamint 1 km kerékpárút létesítése.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Megújul a Csiky Sándor – Maczky Valér utca és újabb 1 km kerékpárút létesül Egerben

Pozsonyi utcai óvoda építése

„Pozsonyi utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001.)

Az elszámolható költség és a támogatás összege: 391 millió 500 ezer Ft

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2018. július 31.

A program konkrét célkitűzése, hogy a Pozsonyi utca és Ifjúság utca sarkán található területen egy új, teljes körűen akadálymentes óvodát építsünk. A beruházással egy korszerű, ésszerűen kialakított, 4 csoportszobával rendelkező és 100 egri gyermeket befogadó épület kialakítása a cél. A csoportszobák mellett az épületben iroda, szociális helyiségek és udvar kialakítása szerepel a tervben. A Pozsonyi utcai új óvodaépület az Eger, Köztársaság téren elhelyezkedő Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodáját váltja majd ki, illetve az óvodai körzet székhelye, s így az óvodai vezetés is ide kerül át a jelenlegi Ney Ferenc Óvodából (Ifjúság u. 7-9.). Emiatt is szükséges az alapvető óvodai funkcióval összefüggő helyiségeken felül többlet irodák és szociális helyiségek kialakítása. Az intézményben az óvodai étkeztetést ellátó melegítőkonyhát tervezünk, az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

Az épület fűtését kondenzációs gázkazán biztosítja, a tetőre a létesítmény melegvíz-ellátásáért felelős napkollektorokat telepítenek. Téli időszakban „előnykapcsolással” történik a használati melegvíz-termelés a kazánnal, nyári időszakban, főként a kevésbé napos időszakokban elektromos fűtőbetét-rásegítéssel történik majd a melegvíz előállítása. Az irodahelyiségek és a melegítőkonyha klimatizált lesz.

Az udvaron tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök, árnyékolóval védett homokozó, pihenő padok és asztalok kapnak helyet. A játszóeszközök környezetében gumiburkolatú felületeket alakítanak ki, valamint az óvoda sportolásra alkalmas, rekortán burkolatú területtel is rendelkezik majd. A játszóudvart füvesítéssel, fák és más növények telepítésével teszik otthonossá, továbbá a teljes területet biztonságos kerítés zárja majd le.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Új óvodák épülnek Egerben és korszerűsítjük intézményi konyháinkat is

Kertész utcai óvoda építése

„Kertész utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002.)

A projekt elszámolható költsége és a támogatás összege: 391 millió 500 ezer Ft

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2018. július 31.

A Kertész utca 100. szám alatt egy új, 4 csoportnak otthont adó, 100 gyermek fogadására alkalmas intézményt hozunk létre, irodával, szociális helyiségekkel és udvarral. A program fő célja az, hogy a 3-6 éves gyermekek óvodai elhelyezésének biztosításával támogassa a kisgyermekes szülők munkavállalását, segítse a családok mindennapjait.

Az az óvoda funkción felül az új, teljes körűen akadálymentes épületben alakítják ki a belvárosi óvodák székhelyét, így az óvodavezetés a jelenlegi Szivárvány Óvodából ide költözik, az ehhez szükséges helyiségekkel és funkciókkal. Mindemellett az újonnan épülő óvodában az óvodai étkeztetést ellátó, klimatizált melegítőkonyhát is kialakítunk.

Az új Kertész úti óvoda működéséhez szükséges eszközbeszerzés nem csupán a vonatkozó miniszteri rendeletben előírt kötelező, azaz minimális tartalmat jelenti, hanem azon felül a gyermekek nevelésére irányuló feladatokkal összefüggő informatikai eszközöket is vásárolunk.

Az új épület hőellátását energiatakarékos, földgáz üzemű fűtési rendszerrel oldjuk meg, megvizsgálva a rendszer megújuló energia felhasználásával történő kiegészítését is. A tervekben a melegvíz-ellátására gázüzemű kazán szerepel, napkollektoros kiegészítéssel. Az állandó jelleggel használt helyiségeket és a melegítőkonyhát klímával látjuk el, s a konyhában hő visszanyerő rendszerű szellőzőt építünk ki. A zárt, kertészetileg rendezett játszóudvar sportolásra alkalmas, rekortán felületet kínál majd a gyermekeknek. Az épület fő megközelítése, bejárata a Kertész út felől történik, a szükséges parkolóhelyeket közterületen alakítjuk ki. Lehetőség lesz ugyanakkor „hátsó megközelítésre” is, a Tittel Pál utca felől, ahol szintén lesznek parkolók.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Új óvodák épülnek Egerben és korszerűsítjük intézményi konyháinkat is

Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben

„Családbarát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben”

(TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004.)

A projekt elszámolható költsége és a támogatás összege: 5 millió Ft

Tervezett fizikai befejezés: 2017. január 31.

A projekt konkrét célkitűzése három egri gyermekintézmény, a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája; Benedek Elek Óvoda OVI-VÁR Tagóvodája és a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodájának konyhai eszközfejlesztése, az alábbiak szerint:

  • Eszterlánc Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst, 6 tálcás kombi sütő és hőszigetelt ételszállító láda beszerzése
  • OVI-VÁR Tagóvoda: 300 liter kapacitású gázüzemű főzőüst beszerzése
  • Gyermekkert Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst és hőszigetelt ételszállító láda beszerzése

A program célja a 3 és 6 év közötti gyermeket nevelő egri családok segítése, hozzájárulás a munkaerőpiacra való visszatéréshez, s egyben a gyermekek óvodai elhelyezésének, ellátásának fejlesztése. Eger Önkormányzata az előző években is rendszerelvűen fejlesztette óvodáit. A mostani eszközbeszerzéssel biztosítjuk azt, hogy az érintett tagóvodák hosszú távon is modern, korszerűen felszerelt és ésszerűen kialakított egységként fogadhassák a kisgyermekeket.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Új óvodák épülnek Egerben és korszerűsítjük intézményi konyháinkat is

Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00003

Elnevezése: „Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben”

A támogatás összege: 72 millió Ft

Eger Önkormányzata segíteni kívánja a három év alatti gyermeket nevelő egri családokat és a kisgyermeket nevelő egri édesanyák munkavállalását, ezért tovább fejleszti a helyi bölcsődei rendszert. A jövőt szolgáljuk akkor, amikor – az előző időszak fejlesztéseit követően – még több család számára tesszük elérhetővé a bölcsődei ellátást, illetve fejlesztjük intézményeink eszközállományát.

A most aláírt támogatási szerződés értelmében Eger Önkormányzata bővíti a déli városrészben található Dobó Katica Bölcsőde befogadóképességét. A bölcsődei programot követően a csendes környezetben, jelenleg 4 csoportban 48 gyermeket ellátó intézmény befogadóképessége újabb két csoporttal gyarapodik. A cél – a gyermekek életkorától függően – 24-28 új egri, bölcsődei férőhely biztosítása.

Az igényfelmérések alapján elmondató, hogy a lajosvárosi bölcsőde a megnövekedő létszámmal együtt is 100%-os kihasználtsággal működik majd. Mindez segíti a munkaerőpiacra visszatérő egri szülők életét, hiszen az utóbbi évek kormányzati intézkedései kapcsán Egerben is megnőtt a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény. A beruházás fontos a hátrányos helyzetű családok szempontjából is, hiszen a program célja „a hátrányok és azok következményeinek enyhítése”, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának segítése.

ÉPÍTÉS-ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS A LAJOSVÁROSI BÖLCSŐDÉBEN

A fejlesztési program tartalmazza a két új bölcsődei csoportszoba mellett – a gondozói szoba helyén – egy ún. fejlesztő szoba kialakítását, s emellett lesz a bölcsődében sószoba is. Az emeleti részen található mosókonyha és hallgatói öltöző helyiségek átalakítása, általános felújítása is időszerűvé vált, itt kap helyet az új bölcsődei rész dolgozóinak személyzeti öltözője és a szükséges vizesblokk. Kicseréljük az épület homlokzati nyílászáróit, szigetelést kap a lapostető és megtörténnek a szükséges bádogozási munkák. Az új bölcsődei részt is akadálymentességi szempontok szerint alakítjuk ki, emellett megújul a bejárathoz tartozó kerítésszakasz. A 2012-ben átadott korábbi fejlesztés során már létrehoztuk az akadálymentes parkolót, illetve biztosítottuk az épületbe való akadálymentes bejutást, így csak kisebb kiegészítő, állagmegóvó munkákra lesz szükség.

A fűtési rendszert átalakítjuk a különböző helyiségek megújuló funkcióinak megfelelően, továbbá az átalakítandó épületrészen teljes körűen felújítjuk az ivóvízhálózatot és az ingatlanon belüli szennyvízelvezetést, míg a zárt helyiségekben mesterséges szellőzést építünk ki. Mindemellett elektromos hálózati rekonstrukciót végzünk és megújul a telefon és internet szolgáltatást, valamint az intézmény számítógépes hálózatát kiszolgáló infrastruktúra. A bölcsőde modern tűzjelző és villámhárító rendszert is kap.

ESZKÖZBESZERZÉS A GYERMEKEK MEGFELELŐ ELLÁTÁSÁÉRT

Az építési-átalakítási és felújítási munka mellett a Dobó Katica Bölcsőde új eszközüket is kap annak érdekében, hogy a létrejövő két új csoportszobában a megfelelő ellátást biztosíthassa a gyermekeknek. A meglévő bölcsődei főzőkonyhát új hűtőszekrénnyel, két új mélyhűtővel, nagykonyhai szeletelő géppel, zöldségaprító géppel és a tálaláshoz szükséges eszközökkel szereljük fel.

A Montessori Bölcsőde esetében egy egyetemes konyhagép beszerzése vált nélkülözhetetlenné, ami szintén szerepel ebben a 72 millió Ft-os TOP programban.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Bölcsődei fejlesztés az egri „TOP” keretében

Eger Keleti Városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése

TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 – „Eger Keleti Városrész gazdaságfejlesztést- és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése”

Elnyert támogatás összege: 1.356.999.445 Ft

Tartalom:

A Kertész utca felújítása – a Maklári és Homok utcák bevonásával – az Ostorosi utcai csatlakozás és a Szarvas téri csomópont között. Emellett megújul a Mekcsey utca is. A projekt nyomán 3,2 km felújított, korszerűsített úthálózat jön létre. A beruházás során közműfelújításokkal kapcsolatos beruházások is megtörténnek.

Körforgalmú csomópont épül a Hadnagy utca – Kertész út és a Frank Tivadar utca – Kertész út csomópontokban, emellett a Szarvas téri körforgalom átépítésének köszönhetően egyértelműbbé és ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés a Diófakút utca vonatkozásában is.

Megújul a csapadék- és szennyvízcsatorna, elvégzik a szükséges vízvezeték-rekonstrukciót, valamint megtörténik a gázvezeték-, elektromos hálózati- és hírközlési hálózat megfelelő kiváltása.

A projekt célja az, hogy korszerűbb, gyorsabb, ugyanakkor biztonságosabb közlekedési lehetőséget nyújtsunk az egrieknek a lakóövezetek és a több ezer embernek munkát adó déli iparterület között.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Jelentős közlekedésfejlesztés következik Egerben

Felnémeti alközpont fejlesztése

TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002 – „Felnémeti alközpont fejlesztése”

Elnyert támogatás összege: 116.000.000 Ft

Tartalom:

A fejlesztés akcióterülete a Bervai út – Mályva utca – Hársfa utca – vasút által határolt terület, s ez a későbbiekben még bővülni fog. A beruházás keretében nő a zöldfelület, s a ligetes részen kialakítunk egy, a rekreációt, aktív pihenést szolgáló fitness parkot. A díszparkban a „Négy évszak” szoborcsoportot tematikus kerttel emeljük ki. A tér közepén megmarad a szép növényágyás, rendezzük, illetve felújítjuk a zöldfelületet. Az akadálymentesség szempontjait szem előtt tartva sétányok jönnek létre.

A díszpark másik központi elemét egy városi kert adja, amely az idősebbek számára jelenthet ideális szabadidő-eltöltési lehetőséget. A fejlesztés részét képezi minőségi, a megújult környezettel harmonizáló utcabútorok beszerzése is.

A projekt keretben a meglévő játszóteret felújítjuk, továbbá a gyermekek/fiatalok számára létrejön egy füves labdarúgó pálya. Az ide javasolt fákkal, cserjékkel bővül a zöldfelület, amely nem csupán lehatárolja a sportpályát, de zajvédelmet és árnyékot is biztosít majd.

A fejlesztés a helyi élelmiszer-üzlet melletti közterület rendezését is tartalmazza. Ennek egy része a tervek szerint burkolatot kap, így a közterület összekapcsolódik a kereskedelmi és vendéglátási funkciókkal, kávézó terasz kialakítására nyílik lehetőség.

A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk az akadálymentességre. A ligetes területen megújítjuk a járdákat, s az északi részen a kutyabarátokat és kedvenceiket szolgáló terület jön létre. A zöldfelületek megközelítését, elérhetőségét szolgáló belterületi út felújításához kapcsolódóan a meglévő parkolókat is felújítjuk.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Jelentős közlekedésfejlesztés következik Egerben

A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben

„A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben”

A pályázat azonosítója: TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001

Az elnyert támogatási összeg: 80 millió Ft

Az újabb egri TOP-projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése. Mindezt olyan komplex szolgáltatások bevezetésével kívánjuk elérni, melyek a célcsoport aktív, cselekvő részvételével valósulnak meg, ugyanakkor biztosított a többségi társadalom lehető legszélesebb körének bevonása, részvételének lehetősége.

A program további célja a mélyszegénységben élők szolgálata, felzárkózásuk és társadalmi integrációjuk elősegítése. A program Egerben már komoly alappal rendelkezik, hiszen a célterületen – a korábbi, szociális városrehabilitációs programunkhoz kapcsolódóan – aktív civil tevékenység, valamint állandó szociális munka zajlik, s a célcsoportot már sikerült bevonni a fejlesztési folyamatokba.

A szalai TOP-program megvalósításának teljes időtartamában biztosított lesz a folyamatos szociális munka. A projekt keretében megvalósuló további, tervezett tevékenységek: közösségi programok gyermekek és fiatalok részére; „boszorkánykonyha”; táncház; sport klub; szalai kertek versenye; keresztény klub; közösségi családi programok; tehetségkutató napok; zeneterápia.

A folyamatos szociális munkát többek között az egyéni fejlesztési tervek készítése; a fiataloknak szóló gazdálkodási csoport működtetése; utcai szociális munka és életvezetési tanácsadás; kórházi szociális munka és fészekrakó tanácsadás fémjelzi.

A foglalkoztatás elősegítésére a következő programokkal készülünk: alapkompetenciák fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése érdekében; munkaerő-piaci mentorálás; „Megújító” komplex program; pályaválasztási tanácsadás; állásvadász klub.

A projekt családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásai: kortárs segítés; csoportfoglalkozás várandós anyáknak; babaklub; szakmaközi beszélgetések a gyermekbántalmazás és az elhanyagolás témájában; „Gyermek-Őr” – előadások.

A gyermekek iskolai felzárkózását segítő programok: iskolai tanulmányok támogatása; iskolai beilleszkedést támogató programok.

Egészségügyi programok: családi hétvégék az egység és egészség jegyében; kihelyezett tanácsadás a kábítószer-használat kapcsán érintetteknek és hozzátartozóknak; életvezetési csoport.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását elősegítő programok: információs napok szervezése, jogi tanácsadás.

(A felsorolt tevékenységek egyelőre terv-szintűek, így még változhatnak. A részletes programtervezés folyamatban van.)

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Újabb két TOP-Projekt: Szala és Berva

Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában

„Épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi otthonában”

A pályázat azonosítója: TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002

Az elnyert támogatási összeg: 245 millió Ft

Terveink között szerepel az idősotthon homlokzatainak és a zárófödémek szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése (hőtermelő-, hőleadó-, és hálózati oldalon egyaránt). A projekt során elkészül az érintett épület energetikai tanúsítása és auditja. A fejlesztés célja, hogy egységnyi költségből a lehető legnagyobb fosszilis energia-megtakarítást érjük el és minél nagyobb mértékben csökkentsük az üvegházhatást okozó gáz-kibocsátást. A fejlesztési programban Eger Önkormányzata vállalja a teljes körű azbesztmentesítést is.

A program „az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése” jegyében valósul meg, illeszkedve a Nemzeti Energiastratégia 2030, a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia című, meghatározó dokumentumokban megfogalmazottakhoz.

Az újabb két TOP-projekt aláírása kapcsán Nyitrai Zsolt, Heves megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos és Habis László, Eger polgármestere aláhúzta: Eger városa – a napokban megjelent – kormánydöntés nyomán – a korábbi összegnél 2,3 milliárd Ft-tal több pénzt fordíthat fejlesztésekre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Így Eger 21,4%-kal magasabb összegből gazdálkodhat a megyeszékhely fejlődését sok évre meghatározó beruházások kapcsán.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Újabb két TOP-Projekt: Szala és Berva

Belvárosi terek komplex megújítása

„Belvárosi terek komplex megújítása”

A pályázat azonosítója: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001

Az elnyert támogatási összeg: 1 milliárd 827 millió Ft

A Dobó tér és környékének korábban uniós forrásból elvégzett funkcióbővítő rehabilitációja után megújul az egri történelmi belváros déli része – jelentette be sajtótájékoztatón Habis László polgármester. A legnagyobb összegű és legkomplexebb TOP-programunk támogatási szerződését írtuk most alá, ez az ún. Zöldváros Projekt, amely reményeik szerint a belvároshoz közeli, vagy annak részét képező zöldterületek megújulását tartalmazza.

Újjávarázsoljuk a Kossuth Lajos utcát és az Eszterházy teret, az Erzsébet udvart és a Bajcsy-tömbbelsőt. Emellett olyan jelentős kulturális- és közösségi fejlesztéseket céloz a program, mint az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) rekonstrukciója, a Nagypréposti Palota felújítása és akadálymentesítése, s ezzel a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rekonstrukciója, illetve Eger 48-as hőse, Lenkey János tábornok szülőháznak a felújítása, ahol a Szabadság Egri Emlékházát alakítjuk majd ki – tette hozzá a városvezető.

A fejlesztések eredményeként Eger város környezeti állapota jelentősen javul: a leromlott műszaki állapotú épületek megújítása és hasznosítása, a belvárosi tömbbelsők rehabilitációja vonzó városképi környezetet teremt. Mindez a célkitűzések szerint tovább növeli majd az itt lakók és a városba látogatók komfortérzetét, s ezzel együtt gazdaságélénkítő hatású is lesz.

Megújul a Kossuth utcához tartozó parkolók egy része, továbbá a területen található teljes zöldfelület. A csodálatos fasor egyedeit megvizsgáljuk és cseréljük ott, ahol ez elengedhetetlenül szükséges. Az a célunk, hogy a felújítással együtt megőrizzük az Egerre oly jellemző terület értékeit, egyedi jellemzőit, ugyanakkor javítsuk a közlekedés feltételeit, növeljük a Dobó tértől délre eső terület vonzerejét. A projekt keretében minőségi utcabútorokat szerzünk be.

Lehetőségünk van a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota teljes rekonstrukciójára és – műemléki jellege miatt – részleges akadálymentesítésére. Az épület új nyílászárókat kap, liftet építünk be és felújítjuk a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégezzük a szükséges kültéri munkákat, igényes térburkolatot és térvilágítást kap a történelmi ingatlan és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári feladatokat korszerű környezetben láthatja el, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére.

A Helyőrségi Klub (HEMO) jelenleg üresen áll. Az épület állapota erősen leromlott, teljes rekonstrukciója indokolt. Itt bővítéssel járó átépítési-, átalakítási- és felújítási munkákat végzünk azzal a céllal, hogy az utcai szárny teljes felújításával ún. Családbarát „Varázskönyvtár” (földszint + emelet) jöjjön létre, míg az udvari szárny rekonstrukciójával (és a bontásokat követő új bővítéssel) önállóan működő, Családbarát kávézót alakítsunk ki. Az udvar is megújul, a térburkolat után megmaradó telekrészen új, füvesített és játszótérként is funkcionáló kert várja majd az egrieket.

Az 1807-ben, Egerben született Lenkey János honvédtábornok szülőháza egy erősen leromlott állapotú, műemléki épület, melyet az önkormányzat kifejezetten fejlesztési céllal vásárolt meg. A teljes felújítást követően az ingatlan a Szabadság Házaként egy élő emlékház és közösségi tér lesz, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, rendhagyó tanórákkal, valamint forradalmi relikviákkal.

Eger belvárosára jellemző a tömbbelsők különleges világa, hangulata. A Zöld Város névre hallgató TOP-programunk keretében két ilyen terület: az „Erzsébet” udvar és a „Bajcsy” tömbbelsőként ismert tér felújítását végezzük el. Mindkét udvar közterület, így alapvetően alternatív gyalogos közlekedést biztosít, a projekt nyomán azonban a központban elhelyezkedő tömbbelsők közösségi funkciókat is kapnak. Terveink között teljes körű környezetrendezés és zöldfelület-rekonstrukció szerepel, melyet a meglévő növényállomány felmérését és a növényzet tudatos újratervezését követően végzünk el. Az akadálymentesítés szempontjait szem előtt tartva a meglévő burkolatok egy részét cserélni kell, ugyanakkor fontos cél a közlekedési- és burkolt felületek arányának csökkentése, s ezzel együtt a zöldfelületek nagyságának növelése.

A fejlesztési program kapcsán környezettudatosságot, fenntarthatóságot erősítő, valamint a települési arculat erősítését célzó „soft”-jellegű tevékenységek (programok, akciók) is megvalósulnak.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Megújul az egészségügyi alapellátás Egerben és folytatódik a belváros rehabilitációja

Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése

„Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése”

A pályázat azonosítója: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Az elnyert támogatási összeg: 330 millió Ft

A projekt a Köztársaság tér 2. szám alatti, jelenlegi Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodája helyén (ehelyett teljesen új óvoda épül egy másik TOP-program keretében) egészségügyi központ kialakításának megvalósítását tartalmazza. Az újonnan épülő egészségügyi központban, egy helyen működik majd a Lajosvárosban jelenleg is elérhető két felnőtt háziorvosi ellátást- és két gyermekorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatás, valamint egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport. Elkülönül egymástól a személy- és teherforgalom, valamint az épületbe való bejutás a különböző funkciók szerint. Az állandó tartózkodású helyiségek klimatizáltak lesznek, tűzjelző, riasztó és a beléptető rendszert, valamint villámvédelmi rendszert is kialakítunk a ma már elengedhetetlen telefonos és

internet-hálózattal együtt. A melegvíz-ellátást alacsony energiafogyasztású, napkollektorral kiegészített, gázüzemű kazán biztosítja majd. Az egészségügyi centrumnál akadálymentes parkolóhelyek állnak majd rendelkezésre és fedett kerékpártárolókat is telepítünk.

A lajosvárosi programban szerepel a megfelelő bútorok és eszközök vásárlása, továbbá a szociális helyiségek berendezése, valamint a védőnői szolgálat fejlesztéséhez, méhnyakszűréshez szükséges eszközök beszerzése.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Megújul az egészségügyi alapellátás Egerben és folytatódik a belváros rehabilitációja

Egészségügyi alapellátások fejlesztése Egerben

„Egészségügyi alapellátások fejlesztése Egerben”

A pályázat azonosítója: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002.

Az elnyert támogatási összeg: 110 millió Ft

A projekt három telephelyen, összesen négy felnőtt háziorvosi, két gyermekorvosi- és két védőnői alapellátást biztosító egészségügyi egység felújítását tartalmazza, az alábbiak szerint:

A Hadnagy utca 5. szám alatti gyermekorvosi rendelőt teljes mértékben akadálymentesítjük, „diszkrét helyiséget”, egyben elkülönítőt, új elemként pedig fertőző beteg várót alakítunk ki, külön mosdóval és mellékhelyiséggel. Vízvételi lehetőséggel ellátott, takarítószer és más szükséges eszközök, valamint babakocsi tárolására alkalmas raktár is rendelkezésre áll majd. A Hadnagy utcai védőnői szolgálat helyiségeit szintén akadálymentesítjük, felújítjuk a személyzeti és beteg mosdót és tárolóhelyiségeket, valamint raktárt hozunk létre. A védőnői szolgálat fejlesztésének keretében méhnyakszűréshez szükséges eszközöket is beszerzünk.

A Napsugár utca 1/a. szám alatti társasház földszintjén három felnőtt háziorvosi alapellátást biztosító rendelő működik, melyeket felújítunk. A rendelők külön bejárattal és váróval rendelkeznek, a személyzeti öltöző és mosdó azonban közös, s ennek fejlesztése alapvető üzemeltetői igény. Fontos, hogy a jobboldali orvosi rendelő is rendelkezzen a személyzet részére kialakított vizesblokkal, valamint a baloldali rendelők várója nagyobb területű legyen. Ennek megfelelően végzünk majd átalakítást a helyiségekben, továbbá megújítjuk az elektromos hálózatot, az ivóvízhálózatot és a fűtési rendszert, a fogyasztásmérőkkel együtt. A teljes ingatlan komplex akadálymentesítése megvalósul.

A felnémeti városrészben, az Egri út 5. szám alatt található épületben egy gyermekorvosi-, a felnőtt háziorvosi rendelőt, valamint a védőnői tanácsadót fejlesztjük. Ez az épület eredendően általános iskolának épült, csaknem 50 évvel ezelőtt és felújítása, az ingatlan mai kor elvárásaihoz igazodó korszerűsítése elengedhetetlen. A fejlesztés során minden szolgáltatási részen akadálymentesítünk, babakocsi tárolót alakítunk ki, a bejáratok fölé pedig előtető épül. Felújítjuk a vizesblokkokat, tárolót és raktárt, tanácsadó helyiséget alakítunk ki, a rendelőablakokat pedig belátást akadályozó fóliázással, szúnyoghálóval és ráccsal látjuk el. A felnémeti városrész védőnői szolgálatát is méhnyakszűréshez szükséges eszközökkel szereljük fel.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Megújul az egészségügyi alapellátás Egerben és folytatódik a belváros rehabilitációja

Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése

Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 1.200.000.000 Ft

Az Eger déli iparterületein komplex gazdaságfejlesztési céllal megvalósuló beruházás akcióterülete a Sas út – Mátyás király út – Szövetkezet utca – Faiskola utca – Külső sor utca – vasút (a Keglevich Miklós utca folytatásában) által határolt terület. Tény, hogy a déli iparterületek magja még kevéssé igénybe vett, alulhasznosítottnak mondható, a MÁV Zrt.-vel folytatott tárgyalások során Eger Önkormányzatának azonban lehetősége nyílt arra, hogy ez a régóta megálmodott fejlesztés megvalósuljon.

A város életében stratégiai fontosságú cél a munkahelyteremtés, a megyeszékhely gazdasági potenciáljának további növelése. A beruházásra a déli iparterületen belül a régi rendező pályaudvar és térsége, valamint a volt kertészeti területek és az Andornaktályához közeli, beépítetlen területek a legalkalmasabbak, itt alakítunk ki egy térségi ipari-gazdasági övezetet.

A projekt megvalósításával kiépítjük az egri, déli ipari terület alapinfrastruktúráját. Ez egyrészt útépítési munkálatokat tartalmaz: az újonnan kialakítandó iparterület feltárására két útszakasz épül. A Déli Iparterület 1. sz. feltáró út fejlesztése három szakaszra bontható. Az első szakasza a Faiskola út- Szövetkezet út kereszteződésénél kialakítandó, új csomóponttól keleti irányban, a Füzesabony – Eger vasútvonal kereszteződéséig tart, ahol a tervek szerint egy fénysorompóval biztosított, szintbeli kereszteződést hoznak létre. A második szakasz nyomvonala a Füzesabony – Eger vasútvonal kereszteződéstől indul és a „0+0921,48” szelvényig tart. A harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva, a Külsősor útig tartó közműsáv kiépítését tartalmazza, szórt útpályával.

A beruházás tervezett része még a jelenlegi ZF ipari telephely és az új iparterület között patakhíd és útépítés, továbbá a rendező pályaudvar mellett, a vasúti pályán keresztül egy új, gyalogos és kerékpáros átvezetés kialakítása is.

Az új iparterület feltárását a meglévő iparterület mellett egy kb. 1300 m hosszú, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas szervizút is segíti (ez a Déli Iparterület 2. sz. feltáró út). Az új iparterület ellátását szolgáló középfeszültségű kábelek is itt lesznek elhelyezve. A projekt tervezett része még a Külsősor utca vasúti kereszteződéstől az új iparterületig terjedő szakaszának felújítása is. Valamennyi útépítés a szükséges közvilágítási-, járda- és vízelvezető árokkal együtt készül.

A beruházás során szükséges közműépítési munkák:

Többek között kiváltják az „EGER Ipar Nyugat 20 kV” szabadvezetéki hálózatot; elbontják a légvezetéki hálózatot; új, 1100 méternyi, 20 kV-os kábelt fektetnek az 1. sz. feltáró út alatt, két vasúti átvezetéssel. A fejlesztés tartalmazza továbbá 1300 méter új középfeszültségű földkábel fektetését az új iparterület elektromos ellátására; az EGER-BOSCH1 kiindulási ponton új kapcsoló állomás létesítését; a középfeszültségű kábel vasúti átvezetését; teljes körű megszakítóra érkeztetését és magát a kábel fektetését; valamint a BOSCH2 állomás átépítését 4 vonali mezős állomássá.

Megvalósul a középnyomású gázvezeték kiváltása az ipari terület beépíthetőségének biztosítására, gáz csatlakozó hely kiépítése új ipari fogyasztó részére, szennyvízvezeték kiváltása az ipari terület beépíthetőségének biztosítására és szennyvízvezeték csatlakozás kiépítése új ipari üzem részére. Mindezeken kívül a projekt része az ivóvízvezeték és kommunikációs-informatikai vezeték kiépítése új ipari üzem részére.

A mostani programot kiegészíti egy, a már júniusban aláírt „Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése” című TOP-program, 305 millió Ft-os támogatási összeggel. Ennek egyik fontos célja, hogy elkészüljön Eger Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP), amely a következő időszak nagyobb közlekedés-fejlesztési beruházásainak alapdokumentuma lesz. A másik konkrét célkitűzés az egri Kistályai út és ezzel együtt a város déli iparterületének fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása. Szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül a Kistályai út nyugati oldalán, 3 méter szélességben, így a déli városrészben élők és az ott dolgozók számára biztonságos és praktikus, alternatív közlekedési lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Jelentős iparfejlesztés következik Egerben

Napelempark fejlesztése Egerben

TOP-6.5.2-15-EG1 – Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával

Napelempark fejlesztése Egerben

Támogatási összeg: 1.322.000.000 Ft

A több, mint 1, 3 milliárd összértékű projekt célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. Egerben több külterületi ingatlanja van, amely alkalmas naperőmű telepítésére. A projekt keretében a naperőmű által megtermelt áramot egy intelligens mérőrendszer segítségével a városi intézmények saját (közcélú) primerenergia felhasználásának csökkentése és az abból adódó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének céljából fogják felhasználni.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben

TOP-6.1.4-15-EG1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben

Összeg: 590.000.000 Ft

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint konzorciumi partnere, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közös pályázatot nyújtott be, hogy megújítsák, és új tartalommal töltsék meg Eger történelmi belvárosának peremén lévő ingatlanjaikat. A projekt megvalósulásával a terület a belváros integrált részévé válik, ugyanakkor a kerékpárút-hálózat által bekapcsolódik a települések közötti turisztikai áramlásba is.

A tervezett fejlesztés révén, egy olyan egész évben működtethető idegenforgalmi kiszolgálóbázis kialakítása történik meg, mely muzeális tárgyak kiállítóhelyeként, közösségi térként, sportolási lehetőségként, a kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtésével szolgáltató központként, és idegenforgalmi attrakcióként egyaránt fejlődik, s amely szervesen kapcsolódik a városban az elmúlt időszakban saját, állami és uniós forrásból megvalósult beruházásokhoz. Életkor-független, családbarát megoldásokat építettünk be a programokba.

A projekt keretében megújul a Rác templom tetőszerkezete és a templomkert, valamint a látogatók tájékoztatását szolgáló interaktív elemek épülnek be. Terveink szerint kialakításra kerül egy mindenki részére szabadon látogatható, esetleges rendezvényeknél a körülkerítettsége miatt jól védhető közpark, melynek bejárata a mai Széchenyi utcai kapuval megegyezik. A területen kültéri fitnesz eszközöket, játszóeszközöket fogunk elhelyezni.

Jelen projekt keretén belül kívánjuk megvalósítani az Egri Kistérség már jól ismert turisztikai állomásait összekötő kerékpárút-hálózat részeként, a szabadidős turisztikai, illetve közlekedési célú kerékpározást szolgáló hálózatot, mely kialakításával lehetővé válik Felsőtárkányból – Egeren keresztül, Egerszalók és Demjén híres hőfürdőinek elérése.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

Eger, Malom út Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztése

TOP-6.4.1-15-EG1 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Eger, Malom út Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztése

Támogatás összege: 72.000.000,- Ft

A projekt a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) valamint hozzájárul, hogy minél többen válasszák a napi utazások során fő közlekedési eszközként a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot a városban. A projekt konkrét célkitűzése a Malom utcán az élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében települési parkolási rendszer korszerűsítése, fejlesztése. A beruházással legfőbb célunk az Északi városrészen élők és itt dolgozók számára biztosítani a biztonságos közlekedési feltételeket.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója

TOP-6.5.1-15-EG1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója

Támogatási összeg: 17.000.000 Ft

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcél, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. Terveink között szerepel a homlokzatok és zárófödémek szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, hőtermelő-, hőleadó-, és hálózati oldalon egyaránt, melyek önállóan támogatható tevékenységek. Az épület energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszert is kialakítunk.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben

TOP-6.5.1-15-EG1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben

Támogatási összeg:163.000.000 Ft

Eger célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése a projekt keretében, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. Az érintett óvodák: Eger, Kallómalom utca 1-3., Remenyik Zsigmond utca 17., Nagyváradi út 1.,

Terveink között szerepel a homlokzatok és zárófödémek szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, hőtermelő-, hőleadó-, és hálózati oldalon egyaránt, melyek önállóan támogatható tevékenységek. Az épületek energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszert is kialakítunk.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

TOP-6.6.2-15-EG1 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának

bővítése, fejlesztése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

Támogatási összeg: 159.000.000 Ft

A projekt négy telephelyen összesen négy szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény felújítását, kialakítását tartalmazza az alábbiak szerint: 1. Hajléktalanok Gondozó Háza – nappali ellátó építése 2. Felsővárosi Gondozási Központ felújítása 3. Gondozási- és Egészségügyi központ kialakítása 4. Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság felújítása.

Az infrastrukturális fejlesztéssel célunk a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítása, legyen biztosítva a megfelelő intézményi háttér, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A tervezett közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett

Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben

TOP-6.7.1-15-EG1 – Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben

Támogatás összege: 263.000.000,- Ft

A projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Célunk még a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A beavatkozás alapja a Szala városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása.

Kapcsolódó önkormányzati közlemény:

Eger nagy és példaértékű munkát végzett