Skip to main content
closeA bejegyzés régen lett közzétéve, tartalma emiatt már érvényét veszthette.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény az elmúlt hónapokban mindent megtett, hogy szolgáltatásaival a rászorulókat támogassa.

A napi feladatok keretében, bentlakásos intézményeinkben, az idősek és fogyatékosok nappali intézményeiben, az étkeztetés biztosítása, a házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, hajléktalanellátás során munkatársaink naponta vállalják a kockázatot, hogy az elkerülhetetlen személyes érintkezések közben megfertőződhetnek, a kórt tovább vihetik egymásnak, családtagjaiknak. A feladatok jellegéből adódóan – másokkal ellentétben – fel sem merülhetett a jóval biztonságosabb távmunka vagy „homeoffice”. Az önkormányzat az intézmény számára ez év novemberétől külön pénzügyi keretet is biztosít, hogy többletmunkaidőben, térítési díj nélküli gondozást, segítést kapjanak a leginkább rászorultak.

Közismertek az egészségügyben dolgozók óriási terhei és áldozatvállalása, de a szociális szolgáltatásokat nyújtók is azok közé tartoznak, akik szakmailag és emberileg is legtöbbet tették a védekezés során. A szolgáltatásokat továbbra is változatlan színvonalon és mennyiségben nyújtjuk annak ellenére, hogy kollégáink is sorra megbetegszenek vagy karantén miatt átmenetileg kiesnek a feladatellátásból.

Örömmel vettük, vesszük, ha a rászorulók érdekében önkéntesek ajánlják fel segítségüket, hiszen ebben a rendkívüli helyzetben a rendszeresen nyújtott ellátások sorába nem mindig illeszthetőek be az olyan eseti igények, mint egy-egy nagyobb bevásárlás, vagy alkalmi gyógyszerkiváltás.

Azt tapasztaltuk eddig, hogy a jelentkezők  – civil szervezetek, önkormányzati képviselők, magánszemélyek – megbízhatóak, komolyan veszik felajánlásaikat, valódi segítséget jelentenek az intézményi szolgáltatások kiegészítésében.

Ugyanezt tételeztük fel, amikor egy segítséget felajánló magánszemély az Egri  Polgárok Háza telefonszámát adta meg elérhetőségként.

Az egerhirek.hu-n „Az egri Városháza a Fidesz irodájába irányítja a segítséget kérő idősek hívásait” címmel megjelent írás alapján azt gondolhatjuk, hogy valaki rossz tréfát űzött, sajnos elsősorban a rászoruló, segítségre várókkal.

Ilyesmi bármikor előfordulhat.

Érthetetlen azonban, hogy a Polgárok Háza az első egy-két – eszerint téves – hívás után nem az önkormányzatot vagy az intézményt kereste meg, hanem úgy gondolták, hogy a Hír TV az egyetlen alkalmas fórum a félreértés tisztázására.

Felháborító a cikk állítása, miszerint „a Városháza szociális intézménye semmiféle támogatást nem nyújt a rászorulóknak”. A szociális területen nap mint nap helytálló, saját és családjuk egészégét kockáztató munkatársaink nevében a leghatározottabban visszautasítjuk, hogy az intézmény tevékenységét és a rá vonatkozó jogszabályokat nem vagy alig ismerők anélkül jelentetnek meg a sajtóban sértő és megalázó állításokat, és ezzel aláássák az intézménybe vetett bizalmat, hogy annak valóságtartalmáról megbizonyosodtak volna. Ezáltal nem elsősorban a szociális munkásoknak, hanem a munkájukat igénybe vevő, rájuk támaszkodó rászorulóknak, elesetteknek ártanak.

Külvári Anikó

igazgató

© Egrinapok.hu 2006