Fejlesztés

Folytatódhat a minorita templom felújítása

By 2019. január 28.
closeA bejegyzés régen lett közzétéve, tartalma emiatt már érvényét veszthette.

A minorita templom homlokzatfelújítása a 2015-ben zárult belvárosi rehabilitáció egyik legfontosabb eleme volt. Városképi szempontból is időszerű volt új ruhát adni az épületre, hiszen ezzel a főtér megjelenése is nagyságrendekkel javult, emellett a templom hatalmas értéket képvisel, amit meg kellett menteni. A minoritát sokan az ország legszebb barokk templomának tartják, lényeges, hogyan tudjuk megmutatni ezt a kincset.

A rehabilitáció idején lehetett hallani, hogy a felújítás több nehézségbe ütközött a tulajdonos miatt. Kívülről nézve mostanra mintha valamivel jobbnak tűnne a helyzet, hiszen kérelmet nyújtottak be a templom felújításának folytatására, a kérelmező pedig maga a Konventuális Ferences Minorita Rend volt. A tervezett munkáról egyelőre csak annyi tudható, amennyit a forrásként használt járási hivatali hirdetmény tárgyában írnak, mégpedig, hogy először a tetőszerkezet és héjazat felújítására kerülhet sor.

“Tárgy: 3300 Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Minorita templom és rendház külső-, belső felújítása és környezetrendezése I. ütem: tetőszerkezet és héjazat felújítása (…)”

A folytatás már teljes mértékben a fantáziánkra van bízva. Reményre adhat okot, hogy jelenleg az I. ütemről van szó, tehát elméletileg várható folytatás, másrészt, hogy a megfogalmazásban “belső felújítás” is szerepel, így előbb-utóbb jó eséllyel a falakon belül is megszépülhet a templom.

Kapcsolódó dokumentum

Hirdetmény

© Egrinapok.hu 2006