Skip to main content
Fejlesztés

Projektelemek

By 2011. november 25.december 19th, 2011

Emlékeztek még Sasi júliusi bejegyzésére, amiben a  belvárosi rehabilitációról írt látványtervekkel és időpontokkal? No, itt van az új projektlista (!). Lehet összehasonlítani az előzővel.

A városrehabilitációs projekt támogatható tevékenységei, a projektfejlesztés időszakában a NORDA Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökséggel (Közreműködő Szervezettel) lebonyolított egyeztetésnek megfelelően, települési funkciók szerint az alábbiak:

Gazdasági célú fejlesztések

1.    Parkolóház építése

Célja: a belváros központi területén, közterületen kialakított felszíni parkolók számának jelentős csökkentése, a megszüntetendő felszíni parkolók számának megfelelő számú parkoló létesítése a parkolóházban.

Ütemezése: 2012. március-2012. szeptember

Megvalósul: 153 db parkoló + 4 db motorkerékpár tároló + 3 db mozgássérült parkoló az épületen kívül.

2.    Irodaház homlokzat felújítása (Dobó tér 6/a) az Eszperantó sétány mentén

Célja: Az építészeti kialakítását illetően kifogásolható épület külső megjelenésének minőségi javítása, az épített környezet városképi egységének megteremtése érdekében. Az épület a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában van, amely az irodákat bérbe adja, építményüzemeltetés, mint gazdasági szolgáltatás miatt a projekt elem a gazdasági célú fejlesztések között szerepel. A projektelem megvalósításáért Eger MJV Önkormányzata felel.

Ütemezése: 2012.március-2012. május

Megvalósul: 1137,57 m2 homlokzat felújítása

3.    Szenátor ház (Dobó tér 11.) homlokzatának felújítása

Célja: Eger legforgalmasabb pontján álló műemlék épületnek, a védett belvárosban elfoglalt helyéhez méltó, külső felújítása, az épített környezet városképi egységének megteremtése érdekében. Az önkormányzat a tulajdonában levő épületet bérbe adja. Építményüzemeltetés, mint gazdasági szolgáltatás miatt a projekt elem a gazdasági célú fejlesztések között szerepel.

Ütemezés: 2012. március-2012. április

Megvalósul: 246,09 m2 homlokzat felújítása

4.    Kis Dobó tér felújítása

Célja: A város fő teréhez híddal kapcsolódó Kis Dobó téri közterület fejlesztés célja, hogy a csökkentett forgalmú, védett barokk belváros részeként, a tér esztétikus megjelenését és gyalogostér funkcióját erősítse. A téren számos vendéglátóhely működik, amelyek kitelepülnek a térre. Eger MJV Önkormányzata közterület használati szerződések révén adja bérbe a területet. Ez a közterület felújítási tevékenység gazdasági funkcióhoz való besorolásának indoka.

Ütemezése: 2012. április-2012. június

Megvalósul: térburkolat a téren 1217,41m2, szegély: 119,81 fm

Közösségi funkciót szolgáló fejlesztések

5.    Minorita templom homlokzat felújítás

Célja: Eger központjában, a Dobó téren álló műemlék épületnek, a védett belvárosban elfoglalt helyéhez méltó külső felújítása, a helyi identitást erősítő létesítmény külső restaurálása.

Ütemezése: 2012. március – 2012. augusztus

Megvalósul: 2261 mhomlokzat felújítása

6.    Bartakovics Béla Művelődési Ház utcai homlokzatának felújítása

Célja: az épületnek, mint a helyi identitást erősítő létesítménynek, a védett belvárosban elfoglalt helyéhez méltó külső felújítása, az épített környezet városképi egységének megteremtése érdekében.

Ütemezése: 2012. március- 2012. május

Megvalósul: 599,25 mhomlokzat felújítása

7.    Református közösségi ház homlokzatának felújítása

Célja: az Eger-patak partján álló épületnek, mint a helyi identitást erősítő létesítménynek a védett belvárosban elfoglalt helyéhez méltó külső felújítása, az épített környezet városképi egységének megteremtése érdekében.

Ütemezése: 2012. március – 2012. május

Megvalósul: 451,89 mhomlokzat felújítása

Városi funkciót erősítő fejlesztések

8.    Irgalmasok kápolnája homlokzat felújítás

Célja: a Minaret szomszédságában álló műemlék épület életveszélyessé vált homlokzatának értékmegőrző felújítása. A tulajdonos Heves Megyei Önkormányzat az épületet a későbbiekben muzeális intézménnyé, kiállító teremmé tervezi alakítani (közösségi funkció). A projektelem megvalósítója Eger MJV Önkormányzata.

Ütemezése: 2012. március – 2012. június

Megvalósul: 1117,62 mhomlokzat felújítása

9.    Dobó tér – dísztér és rendezvénytér felújítása

Célja: a város központját jelentő Dobó tér kettős – dísztér és rendezvénytér – funkciójának jobban megfelelő, korszerű, igényes anyagokat alkalmazó, a történeti hagyományokhoz illeszkedő, és a mai korszellemnek megfelelő kialakítása.

Ütemezése: 2012. április – 2012. augusztus

Megvalósul: közterületi fejlesztés: 6531,21mburkolat, 871,69 fm szegély, 142 db egyedi tömbkő (szökőkút) és 301,59 m2  zöldterület

10.           Buttler ház környezetének közterületi rekonstrukciója: Gólya utca, játszótér felújítása

Célja: az Eger-patakhoz kapcsolódó területen a meglévő növényállománynak a funkcióhoz illeszkedő fejlesztése, a meglévő játszótér korszerűsítése. A fejlesztés összhangban áll Eger Településszerkezeti Tervével, amely a patakhoz kapcsolódóan, zöldfelületi fejlesztést ír elő.

Ütemezése: 2012. április – 2012. június

Megvalósul: 302,1 mburkolat, 116,63 fm szegély és 697 m2 zöldfelület felújítása

11.           Közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén

Célja: az Eger-patakhoz kapcsolódóan, a Dobó tér 6/a szám alatt álló irodaépülethez kapcsolódó könnyűszerkezetes épületrész bontása után felszabaduló területen, közterületi fejlesztés részeként új zöldterület létrehozása, és ezzel a sétány mellett a közösségi tér funkciójának gazdagítása. A fejlesztés összhangban áll Eger Településszerkezeti Tervével, amely a patakhoz kapcsolódóan, zöldfelületi fejlesztést ír elő. A projektelem megvalósítója Eger MJV Önkormányzata.

Ütemezése: 2012. március- 2012. május

Megvalósul:458,83mburkolat, 55,85 fm szegély és   70,18m zöldfelület

12.           Eszperantó sétány felújítása

Célja: az Eger-patak mentén futó sétány felújítása a csillapított forgalmú műemléki belvárosi akcióterület egészére érvényes közterület felújítás elvek szerint, összhangban a kapcsolódó projektelemekkel (Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén, Kerékpárút fejlesztés és patakmeder rekonstrukció, Új gyalogos híd a Fazola utca meghosszabbításában)

Ütemezése: 2012. április – 2012. május

Megvalósul:903,29 mburkolat, 161,13 fm szegély

13.           Halpiac – közterület fejlesztés (a Centrum parkoló helyén)

Célja: a tér rendezvénytérként való átépítése, annak érdekében, hogy a Dobó téri nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények alkalmával kiegészítő területként, kisebb rendezvények számára önállóan is alkalmassá váljon. A tér kialakítása az akcióterület egészére érvényes közterület felújítási elvek szerint történik. A tér és ezzel a belváros és a patakmederben futó kerékpárút kapcsolatát a támfalba épített lépcső biztosítja.

Ütemezése: 2012. április – 2012. július

Megvalósul: 3689,39mburkolat, 457,96 fm szegély és 223,68 m2 zöldterület

14.           Dózsa György tér – Dobó utca felújítása

Célja: A Dobó István utca jelenlegi rossz állapotú (balesetveszélyes) bazalt nagykocka kőburkolatának felújítása, a forgalomcsillapított közlekedési övezetnek és az egységes belvárosi térsor arculatnak megfelelő kialakítása és a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása.

Ütemezése: 2012. július- 2012. szeptember

Megvalósul:2145,68 mburkolat, 857,73 fm szegély

15.           Szúnyog közi közterület fejlesztés, az Eger-patakhoz kapcsolódóan

Célja: a Szúnyog köz és a Mecset utca közötti területen a közterületi fejlesztés részeként kialakuló zöldfelület a patakkal való közvetlen kapcsolatra adjon lehetőséget a történeti belváros területén, és ezzel a közösségi tér funkciót is tovább gazdagítsa. A fejlesztés összhangban áll Eger Településszerkezeti Tervével, amely a patakhoz kapcsolódóan, zöldfelületi fejlesztést ír elő.

Ütemezése: 2012. március – 2012. november

16.           Megvalósul: 2418,06 m2 burkolat, 724,95 fm szegély, 122 db tömbkő, 427,2 m2 zöldfelület Kerékpárút kialakítása az Eger-patak medrében és patakmeder rekonstrukció

Célja: Eger város kerékpáros közlekedési hálózatának belvároson átvezető, hiányzó szakaszának megépítése úgy, hogy az Eger-pataknak, mint ökológiai folyosónak, a védett belvároshoz méltó kialakítása és a vízelvezetési képesség növelése is megvalósuljon. A Településszerkezeti terv és a Belváros Szabályozási Terve lehetőséget ad az Árva köztől az Eszperantó sétányig a patak telkén kerékpárút kiépítésére az Eger-patak medrének jobb partján. A kerékpárút elhelyezéséhez a medret rendezni kell azért, hogy a kerékpárút mellett a kis vízi meder vízszállító képessége megfelelő legyen.

Ütemezése: 2012. március – 2012. augusztus

Megvalósul: 503 fm minimum 2 m széles kerékpárút, melyből 40 méter akcióterületen kívülre esik.

17.           Valide Sultana török kori fürdőrom látogathatóvá tétele

Célja: A török uralom Egerben megmaradt kisszámú emléke közül a fürdőrom szakszerű védelme, értékmegőrző felújítása és a kulturális érték bemutathatóvá tétele. Az épület a későbbiekben közösségi funkcióhoz tartózó muzeális intézménnyé alakul.

Ütemezése: 2012. március – 2012. augusztus

Megvalósul: 560mbruttó beépítés

18.           Bajcsy-Zsilinszky út

Célja: az út forgalomcsillapított közlekedési övezetnek megfelelő kialakítása, az egységes belvárosi térsor arculatnak megfelelő kialakítás és biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása.

Ütemezése: 2012. augusztus – 2012. október

Megvalósul: 1227,69 m2 burkolat, 384,2 fm szegély

19.           Jókai utca

Célja: az út forgalomcsillapított közlekedési övezetnek megfelelő kialakítása, az egységes belvárosi térsor arculatnak megfelelő kialakítás és a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása.

Ütemezése: 2012. július – 2012. augusztus

Megvalósul: 533,00 m2 burkolat, 323,88 fm szegély

Közszféra funkcióit erősítő fejlesztések

20.           Városháza részleges rekonstrukciója

Célja: Az önkormányzat ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítse, a felújítandó belső udvarban többfunkciós rendezvénytér és akadálymentes ügyfélszolgálati iroda kialakítása

Ütemezése: 2012. március – 2012. július

Megvalósul: 1410 mbelső udvar, 214 m2 többfunkciós rendezvénytér, 1520 m2 belső homlokzat

21.           Lenkey János általános iskola – utcai és udvari homlokzatok felújítása

Célja: az épület 2005-ben megvalósult teljes belső felújítása után, a műemléki környezethez méltó külső felújítása az épített környezet városképi egységének megteremtése érdekében.

Ütemezése: 2012. március – 2012. június

Megvalósul: 2277,10 mhomlokzat felújítása

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

22.           Zalár utca

Célja: a forgalomcsillapított területet kiszolgáló egyik gyűjtőút rekonstrukciója, azegységes belvárosi térsor arculatnak megfelelő kialakítással és a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megvalósításával, az épülő parkolóház megközelíthetőségének biztosítása érdekében.

Ütemezése: 2012. október – 2012. november

Megvalósul: 4179,34 m2 burkolat, 749,59 fm szegély, 61,05 m2 zöldfelület

23.           Fazola utcai új gyalogos híd építése

Célja: A védett belváros összefüggő gyalogos úthálózatának egységes kialakítása és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, a Kis Dobó téri kapcsolat alternatív nyomvonalának kialakítása.

Ütemezése: 2012. március – 2012. május

Megvalósul:12,125 m hosszú, 4,8 m széles híd

24.           Gyalogos híd felújítása

Célja: a védett belváros összefüggő gyalogos úthálózatának egységes kialakítása és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. A Gerl Mátyás utca és a Szúnyog köz között felújításra kerülő gyalogos híd egyszerre szolgálja a Szúnyog köz revitalizációját, a patak köztéri és zöldfelületi funkciójának erősítését, valamint a Dobó térnek, mint a város főterének a belváros más közösségi tereivel való gyalogos kapcsolatainak az erősítését.

Ütemezése: 2012. május – 2012. július

Megvalósul:18,06 m hosszú, 5,42-8,84 m széles felújított híd

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: ERFA típusú közösségi célú programok

25.           Soft projekt elemek:

Cél, hogy a betervezett soft tevékenységek kapcsolódjanak a projekt keretében megvalósuló fejlesztésekhez és a helyi adottságok ismeretében, a helyi civil szervezeteket mobilizálva valósuljanak meg, a projektmegvalósítás teljes időszakán keresztül.

 

·        Identitásteremtés, közösségépítés Eger belvárosában

Az érintett helyi lakosság bevonását célozza a belvárosi városrehabilitációs tevékenységekbe, annak érdekében, hogy ez által erősítse a helyi kötődést, identitást, közösségépítést.

o       Egyesített Városi Rendezvénynaptár létrehozása

o       Eger közelről – belváros-ismereti séták és helytörténeti kiadvány egrieknek

·        Környezettudatosság elterjesztése, szemléletformálás az egri belvárosban

A környezettudatosság helyi erősítését, szemléletformáló helyi társadalmi akciók megvalósítását célozza.

o       Interaktív környezetvédelmi és környezeti nevelési portál és klub létrehozása, működtetése

o       Természeti értékünk az Eger-patak – lakossági tájékoztató és szemléletformáló akciók

·        Közvetett támogatásból megvalósuló mini-projektek

A tevékenység-csomag a kötelezően előírt közvetett eljárás keretében megvalósítandó mini-projekteket tartalmazza (min.10 db).

A projekt költségvetése

A projekt teljes költségvetése: 4.094.360.970

A támogatás (indikatív) összege: 3.067.433.139

A szükséges önrész összege: 1.026.927.831

Ütemezés

Tervezett projektkezdés: 2012. március

Tervezett zárás: 2012. november

© Egrinapok.hu 2006